Systém Oeko-Dry bol vyvinutý v Rakúsku, ako maximálne efektívne riešenie problému vlhkých múrov, ktoré je schopné eliminovať všetky riziká, spojené s klasickými, deštrukčnými metódami (podrezávanie, injektáže). Tento systém je pravdepodobne to najlepšie, čo na trhu v ponuke rôznych riešení existuje. Využíva voľne dostupnú energiu, fyziku elektroosmózy, nemá žiadne vedľajšie účinky, je celoživotne bezúdržbový,  a nie je závislý na ľudskom faktore. Preto účinkuje a funguje absolútne spoľahlivo a univerzálne pri každom objekte, čo vieme dokázať. To je dôvod, prečo môžeme poskytytnúť tak veľkorysé záruky. Ak si pozriete naše stránky, dozviete sa väčšinu potrebných informácií o problematike vysúšania vlhkých múrov, dozviete sa, ako systém Oeko-Dry funguje a ešte omnoho viac. Podceniť riešenie problému vlhkých múrov často vedie ku sklamaniu a strate nemalých finančných prostriedkov. Obzvlášť tu platí, lacné riešenie je to, ktoré spoľahlivo funguje a problém odstránií!

 

Vedecký pokrok prináša neustále nové poznatky a technológie. Kým v minulosti boli riešenia problému vlhkých múrov výlučne v podobe deštrukčných zásahov do muriva, ako napríklad podrezávanie, alebo injektáž, už vyše 30 rokov existujú na trhu systémy, fungujúce na princípe fyzikálnych zákonov, ktoré dokážu efektívne zabrániť vlhkosti v múroch vzlínať. Ich obrovskou výhodou je to, že nie je potrebné vykonať žiaden stavebný zásah do nosných, alebo nenosných múrov. Ako bolo spomenuté vyššie, tu na našich stránkach sa dozviete, ako to celé funguje, ako je možné sušiť a tvalo vysušiť akýkoľvek objekt, bez zásahu do muriva!

 

Systém Oeko-Dry je jediný svojho druhu na trhu, ktorý:

  • V dosahu systému neexistuje žiadne miesto bez účinku
  • Sila účinku sa nezoslabuje vzdialenosťou, počtom a hrúbkou múrov
  • Kovové predmety v objekte nemajú žiaden vplyv na účinok
  • Umiestnenie systému v objekte je ľubovoľné, nie je nutné aby zariadenie viselo zo stropu na presne určenom mieste

 

Aj z týchto dôvodov sme po vysušení vyše 500 objektov v celej SR, 100% úspešní, bez reklamácie.

 

Sme dlhoroční exkluzívni partneri renomovaných firiem:

                   

 

Vysušenie múrov technológiou Oeko-Dry je ekologické, čisté a nezávadné. Neexistuje žiaden vplyv na ľudský organizmus, zvieratá, alebo rastliny.

Systém Oeko-Dry je účinnejší ako akákoľvek klasická, mechanická metóda (podrezanie, injektáž a pod.), pretože eliminuje kapilárny tlak v celom rozsahu účinku, aj v podzemnej časti objektu!

Pozrite si naše referencie, spýtajte sa nás, presvedčte sa, ako systém Oeko-Dry funguje. Porovnajte si pomer výkonu a ceny, záruky a kompletný servis, ktorý ponúkame!

Lacná metóda vysušenia vlhkých múrov je tá, ktorá dokonale a dlhodobo funguje. Naše poznatky, skúsenosti a profesionalita vám pomôže vyriešiť problém komplexne.

Naša štandardná záruka:

Minimálne 20 rokov dokonalý účinok, alebo peniaze naspäť!

0911 717 767                     info@bauexsro.sk