Systém Oeko-Dry bol vyvinutý v Rakúsku, ako neinvazívna metóda vysušovania vlhkých múrov, ktorá eliminuje všetky riziká, spojené s klasickými, deštrukčnými metódami (podrezávanie, injektáže) a zároveň slabiny elektroosmotických riešení. Tento systém je pravdepodobne to najlepšie, čo na trhu v ponuke rôznych riešení existuje. Využíva voľne dostupnú energiu, fyziku elektroosmózy, nemá žiadne vedľajšie účinky, je celoživotne bezúdržbový,  a nie je závislý na ľudskom faktore. Preto účinkuje a funguje absolútne spoľahlivo a univerzálne pri každom objekte.

Vedecký pokrok prináša neustále nové poznatky a technológie. Kým v minulosti sa riešilo vysušovanie vlhkých múrov  deštrukčnými zásahmi do muriva, ako napríklad podrezávanie, alebo injektáž, už desiatky rokov existuje na trhu systém, fungujúci na princípe fyzikálnych zákonov, ktorý dokáže efektívne zabrániť vlhkosti v múroch vzlínať a teda plnohodnote nahrádzalú klasickú izoláciu. Jeho obrovskou výhodou je, že nie je potrebné vykonať žiaden stavebný zásah do nosných, alebo nenosných častí objektu a nepodlieha žiadnemu opotrebovaniu.

Základné parametre a odlišnosti systému Oeko-Dry oproti konkurencii sú:
  1. Negeneruje žiadne škodlivé elektromagnetické, alebo iné žiarenie, na rozdiel od niektorých iných. Systém Oeko-Dry nemá externý energetický zdroj (elektrická sieť, akumulátor). Preto sú náklady na prevádzku a údržbu nulové.
  2. V rámci účinného dosahu nie je žiadne miesto bez účinku, to znamená, že na rozdiel od iných zariadení, v každom bode účinného dosahu systém funguje s rovnakou silou.
  3. Sila účinku sa nezoslabuje priamo úmerne vzdialenosťou od zariadenia. Tak isto na silu účinku nemá žiaden vplyv počet, či hrúbka múrov. Preto je sila účinku vždy a za každých okolností rovnako silná hneď vedľa zariadenia Oeko-Dry, ako aj na samom konci účinného dosahu. Tento dôležitý parameter nespĺňa takmer žiadna konkurenčná ponuka
  4. Systém je jediný svojho druhu definovaný ako uzatvorený. Znamená to, že žiadne kovové predmety nijako neovplyvňujú účinok (na rozdiel od konkurencie), žiadne energetické pole, ani žiadne externé vplyvy nemôžu znížiť, prípadne rušiť výkon systému.
  5. Z vyššie uvedených dôvodov (uzatvorený systém a plná funkčnosť v každom bode účinného dosahu) je možné umiestniť systém Oeko-Dry na ľubovoľné miesto v objekte, viditeľne aj neviditeľne, podľa požiadaviek záujemcu (napríklad do skrine, na policu, na kuchynskú linku, atď), teda žiadne nevkusné plechové "lampy" visiace na kábli zo spropu, alebo plastové zariadenia pevne pripevnené na steny a napojené na elektrickú sieť.

 Video z montáže systému Oeko-Dry na Primaciálnom paláci v Bratislave.

 

Sme dlhoroční exkluzívni partneri renomovaných firiem:

                   

 

Vysušenie múrov technológiou Oeko-Dry je ekologické, čisté a nezávadné. Neexistuje žiaden vplyv na ľudský organizmus, zvieratá, alebo rastliny.

vysušenie vlhkých múrov 1

 

0911 717 767                     info@bauexsro.sk