Vyriešime problém s vlhkými múrmi trvalo, účinne, okamžite, bez nutnosti stavebného zásahu do muriva, s minimálnymi nákladmi. Dodávame ako jediní pravdepodobne najmodernejšiu technológiu na trhu, rakúsky systém Oeko-Dry. Sme na Slovensku už 12 rokov so stovkami spokojných zákazníkov, bez reklamácie!

 

Vedecký pokrok prináša neustále nové poznatky a technológie. Kým v minulosti boli riešenia problému vlhkých múrov výlučne v podobe deštrukčných zásahov do muriva, ako napríklad podrezávanie, alebo injektáž (ktoré sú mimochodom často nebezpečné a často neúčinné), už vyše 30 rokov existujú na trhu systémy, fungujúce na princípe fyzikálnych zákonov, ktoré dokážu efektívne zabrániť vlhkosti v múroch vzlínať. Ich obrovskou výhodou je to, že nie je potrebné vykonať žiaden stavebný zásah do nosných, alebo nenosných múrov.

 

Systém Oeko-Dry (z Rakúska) je v súčasnosti asi najdokonalejší a najmodernejší spôsob, ako trvalo vysušiť vlhké múry. Funguje a účinkuje absolútne spoľahlivo, o čom svedčí množstvo nie len vysušených, ale aj trvalo suchých objektov vo viacerých krajinách Európy, vrátane Slovenska. Systém Oeko-Dry nepotrebuje žiadnu údržbu, žiaden externý energetický zdroj (po jednorázovej investícii funguje navždy bez akýchkoľvek ďalších nákladov) a je jediný svojho druhu na trhu, ktorý:

  • V dosahu systému neexistuje žiadne miesto bez účinku
  • Sila účinku sa nezoslabuje vzdialenosťou, počtom a hrúbkou múrov
  • Kovové predmety v objekte nemajú žiaden vplyv na účinok
  • Umiestnenie systému v objekte je ľubovoľné, nie je nutné aby zariadenie viselo zo stropu na presne určenom mieste

Sme dlhoroční exkluzívni partneri renomovaných firiem:

                   

Vysušenie múrov technológiou Oeko-Dry je ekologické, čisté a nezávadné. Neexistuje žiaden vplyv na ľudský organizmus, zvieratá, alebo rastliny.

Systém Oeko-Dry je účinnejší ako akákoľvek klasická, mechanická metóda (podrezanie, injektáž a pod.), pretože eliminuje kapilárny tlak v celom rozsahu účinku, aj v podzemnej časti objektu!

Pozrite si naše referencie, spýtajte sa nás, presvedčte sa, ako systém Oeko-Dry funguje. Porovnajte si pomer výkonu a ceny, záruky a kompletný servis, ktorý ponúkame!

Lacná metóda vysušenia vlhkých múrov je tá, ktorá dokonale a dlhodobo funguje. Naše poznatky, skúsenosti a profesionalita vám pomôže vyriešiť problém komplexne. Poradíme vám nie len ako vysušiť múry, ale aj to, ako sanovať poškodené murivo.

Naša štandardná záruka:

Minimálne 20 rokov dokonalý účinok, alebo peniaze naspäť!

0911 717 767                     info@bauexsro.sk