Ako to funguje

Ak je nefunkčná horizontálna izolácia voči zemnej vlhkosti, voda a vlhkosť z podložia stúpa v kapilárach múrov. Tento jav sa nazýva kapilárna elevácia a je to prirodzený fyzikálny proces. Poškodenia múrov spôsobené kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou sú mimoriadne nepríjemné, lebo dramaticky znižujú kvalitu bývania a možnosti užívania objektu. Navyše takmer vždy nastáva aj masívne poškodenie omietky, ktoré je spôsobené najmä opätovnou kryštalizáciou solí po odparení vody z povrchu múrov.

 

Princíp vysušenia múrov Oeko-Dry spočíva v umiestnení vysoko sofistikovaného prístroja v objekte, ktorý je dodávaný a vyrábaný firmou Oeko-Dry, GmbH z Rakúska. Toto zariadenie, ktoré nepotrebuje externý zdroj energie, využíva na elimináciu efektu kapilárnej vzlínavosti prirodzené energetické polia, nachádzajúce sa všade vôkol nás. Pohyb molekuly vody je možné usmerniť (molekula vody je elektricky vodivá) a princíp spočíva v tom, že vnútorné zariadenie prístroja Oeko-Dry vytvára okolo seba do presne nastavenej vzdialenosti také prostredie, ktoré zabraňuje vlhkosti stúpať v kapilárach múrov smerom nahor. Prirodzená energia je prijímaná anténnym systémom, následne je polarizovaná a zosilnená. Takto "upravené" prirodzené energetické polia pôsobia proti pohybu molekuly vody v kapiláre múru a vlhkosť nemôže vzlínať. Najväčšou výhodou celého systému je to, že táto energia je zadarmo a je nevyčerpateľná.

 

Dosah účinku prístroja Oeko-Dry nazývame účinný dosah. Je to priestor v tvare gule, ktorý je vytvorený okolo prístroja Oeko-Dry (polomer je nastavený výrobcom podľa veľkosti vysúšaného objektu) a v každom múre, jedno či nad terénom, alebo pod terénom, ktorý je v dosahu účinného poľa, prestáva fungovať efekt kapilárnej vzlínavosti, respektíve voda už nemôže vplyvom účinku prístroja Oeko-Dry vzlínať.

Vlhký múr vyschne a keďže prístroj Oeko-Dry už "nepustí" žiadnu ďalšiu vlhkosť v múre smerom nahor, zostáva trvalo suchý.

 

Účinok je absolútne spoľahlivý, lebo ho neovplyvňuje ľudský faktor. Je úplne jedno, aký je stupeň premočenia, aký je múr hrubý, z akého je materiálu, vlhkosť prestáva vzlínať vždy a v každom múre, ktorý je v dosahu účinného poľa prístroja Oeko-Dry. Aj vďaka absolútnej spoľahlivosti sme schopní poskytovať záruky na funkčnosť systému po dobu 20 rokov. V prípade, ak by nemal systém Oeko-Dry fungovať, vraciame záujemcovi uhradenú sumu v plnej výške naspäť. Životnosť systému je odhadovaný na minimálne 100 rokov.

 

Prístroj Oeko-Dry, Nitrianska štátna galéria,                            Účinok systému Oeko-Dry:

Župný dom:

        

Technické údaje prístroja Oeko-Dry:

priemer:    cca 30 cm

výška:      cca 11 cm

Energetické napájanie:

prirodzené energetické polia Zeme a voľná energia

Podľa veľkosti objektu sa tvar, veľkosť a účinný dosah prístroja Oeko-Drym líšia. Prístroj Oeko-Dry v základnej akčnej cene má iný tvar a veľkosť, ako na obrázku vyššie.

 

0911 717 767        info@bauexsro.sk