Vážení záujemcovia
Ponúkame vysušenie vlhkých múrov asi najprogresívnejšou metódou bez stavebného zásahu do muriva, akú súčasný trh a úroveň vedecko-technického pokroku ponúkajú. Tento systém bol vyvinutý v Rakúsku, firmou Oeko-Dry GmbH.  Svojimi parametrami a účinkom je iný, ako všetky ostatné, na trhu dostupné metódy. Na našich stránkach sa dozviete nie len prečo tomu tak je, ako to funguje, ale poskytneme vám aj komplexné informácie o problematike vysúšania vlhkých múrov, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v problematike a uľahčia vám výber metódy.

 

Základné odlišnosti systému Oeko-Dry oproti akejkoľvek inej metóde vysúšania vlhkých múrov, ktoré ho robia jedinečným na trhu, sú:
  1. Negeneruje žiadne škodlivé elektromagnetické, alebo iné žiarenie, na rozdiel od niektorých iných. Systém Oeko-Dry nemá externý energetický zdroj (elektrická sieť, akumulátor). Preto sú náklady na prevádzku a údržbu nulové.
  2. V rámci účinného dosahu nie je žiadne miesto bez účinku, to znamená, že na rozdiel od iných zariadení, v každom bode účinného dosahu systém funguje s rovnakou silou.
  3. Sila účinku sa nezoslabuje vzdialenosťou. Na silu účinku nemá žiaden vplyv počet, či hrúbka múrov. Preto je sila účinku vždy a za každých okolností rovnako silná v celom účinnom dosahu systému. Tento dôležitý parameter nespĺňa takmer žiadna konkurenčná ponuka
  4. Systém je jediný svojho druhu definovaný ako uzatvorený. Znamená to, že žiadne kovové predmety nijako neovplyvňujú účinok (na rozdiel od konkurencie), žiadne energetické pole, ani žiadne externé vplyvy nemôžu znížiť, prípadne rušiť výkon systému.
  5. Z vyššie uvedených dôvodov (uzatvorený systém a plná funkčnosť v každom bode účinného dosahu) je možné umiestniť systém Oeko-Dry na ľubovoľné miesto v objekte, viditeľne aj neviditeľne, podľa požiadaviek záujemcu (napríklad do skrine, na policu, na kuchynskú linku, atď), teda žiadne nevkusné plechové "lampy" visiace na kábli zo spropu, alebo plastové zariadenia pevne pripevnené na steny a napojené na elektrickú sieť.
  6. Nie je potrebná žiadna drenáž, ani dodatočná zvislá izolácia, ani žiadne stavebnotechnické sprievodné opatrenia!
Čo dokáže systém Oeko-Dry? Je to:

Maximálne účinná náhrada vodorovnej izolácie voči zemnej vlhkosti pre objekty, ktoré majú problém s vlhkými múrmi. Funguje na elektroosmotickom princípe. Napájanie systému je z prirodzených energetických polí. Žiadne vedľajšie účinky na živé organizmy a rastliny. Systém nepotrebuje počas svojej životnosti žiaden externý energetický zdroj. Sila účinku voči vzlínajúcej vlhkosti je rovnaká v celom účinnom dosahu systému, počet a hrúbka múrov ho neznižujú.

 

 Video z montáže systému Oeko-Dry na Primaciálnom paláci v Bratislave.

 

Sme dlhoroční partneri renomovaných firiem:

                   

 

vysušenie vlhkých múrov 1

 

0911 717 767                     info@bauexsro.sk