Vysušenie vlhkých múrov nie je jednoduchá záležitosť. Rozlišujeme až 12 príčin vlhkých múrov a okrem správnej identifikácii príčiny, rozhodujúce pre úspešné zvládnutie tohto problému je výber vhodnej metódy. Systém Oeko-Dry je určený pre objekty, ktorých príčinou vlhkosti muriva je tzv. kapilárne vzlínajúca vlhkosť, teda vlhkosť, ktorá je cez základy „nasávaná“ murivom smerom hore.  Na trhu je obrovské množstvo metód a je len logické, že každý dodávateľ si chváli svoje „perie“. Pre laika je nesmierne ťažké sa zorientovať, pretože sa jedná o vysoko špecifický problém, ktorému porozumieť znamená, intenzívne štúdium problematiky. Preto je záujemca, ktorý sa rozhodne riešiť problém vlhkých múrov zväčša  odkázaný na „rady“ známych, kamarátov a samozrejme na firmy, ktoré ponúkajú riešenia. My vám v nasledovných bodoch predstavujeme 11 dôvodov, prečo si myslíme, že systém Oeko-Dry je momentálne najlepší a najdokonalejší systém na trhu. Je na vás, aby ste naše argumenty zvážili. V každom prípade vás môžu naše argumenty aj inšpirovať a dať vám podnety, aby ste mohli porovnať jednotlivé metódy, ich argumentačnú opodstatnenosť, ich klady a zápory.

 

 1. S nami nejdete do žiadneho rizika. Buď vám vysušíme vlhké múry k vašej spokojnosti, alebo vám vrátime peniaze späť. Toto je explicitne riešené v zmluve o dielo.
 2. Sme jediní na trhu, ktorí majú zariadenie zabezpečujúce ochranu múrov voči vzlínajúcej vlhkosti, ktoré netreba pripevňovať na stenu, prípadne nechať visieť zo stropu v strede miestnosti. Znamená to, že prístroj Oeko-Dry môže byť voľne umiestnený na ľubovoľné miesto v objekte, aj v uzatvorenom priestore a preto sa nijako neznižuje estetika bývania.
 3. Žiadne ďalšie náklady. Systém Oeko-Dry je napájaný prírodnými energetickými poľami, znamená to, že po prvej a jedinej investícii bude fungovať trvalo „zadarmo“.
 4. Systém si nikdy v budúcnosti nebude vyžadovať žiaden servis, ani údržbu.
 5. Oproti klasickým deštrukčným metódam zabezpečuje prístroj Oeko-Dry elimináciu kapilárneho tlaku v celom dosahu účinku, v každom múre a to aj pod úrovňou terénu. Preto sa nemôže stať ako pri deštrukčných metódach, že aj napriek úspešnej aplikácii nejakej vodorovnej zábrany voči zemnej vlhkosti, bude voda „vytláčaná“ kapilárnym tlakom do poteru a do bočných múrov.
 6. Systém nevytvára žiadne umelé a potenciálne škodlivé žiarenia, nakoľko využíva iba silu prírody.
 7. Pokiaľ je nám známe, dodnes nemá nikto systém, ktorý by mohol svojimi parametrami konkurovať nášmu. Účinok (teda sila, ktorá pôsobí na molekuly vody) sa neznižuje ani vzdialenosťou od prístroja Oeko-Dry, ani hrúbkou múrov, ani ich počtom, žiadnym kovovým predmetom, ani  výstužou betónu. Systém je uzavretý a nič nemôže znížiť jeho účinok. Inak povedané, sila účinku je rovnaká pár centimetrov od prístroja Oeko-Dry, ako úplne na konci účinného dosahu bez ohľadu na to, o aký objekt sa jedná. Je tomu tak vždy a univerzálne.
 8. Neuveriteľná rýchlosť  a jednoduchosť montáže systému Oeko-Dry. Žiadne vŕtanie (okrem prípadov, keď si záujemca žiada vykonať odber vzoriek muriva a ich analýzu podľa ONORM B3355), sekanie, alebo búranie, žiadne obmedzenie prevádzky objektu, žiadne prípravné práce a obmedzenia v objekte.
 9. Nie sú nutné žiadne sprievodné opatrenia ako drenáž, alebo zvislá izolácia základov! Kapilárny tlak systém Oeko-Dry dokáže eliminovať s maximálnou efektivitou a garantujeme absolútnu suchosť muriva nad úrovňou terénu bez nutnosti akýchkoľvek následných stavebných úprav základov, alebo terénu v okolí objektu.
 10. Nemáme žiadne reklamácie, žiadne spory, žiadnych nespokojných zákazníkov. V ére všadeprítomného internetu je tento fakt ľahko overiteľný každému.
 11. Profesionálny prístup k riešeniu problému vlhkých múrov a sanácie vlhkých múrov, komplexné riešenia, poradenstvo, dlhoročné skúsenosti robia z nás seriózneho partnera, na ktorého sa môžete bez váhania spoľahnúť.