Akčná cena

Vysúšame vlhké múry na Slovensku technológiou Oeko-Dry už od roku 2005. Počet úspešne realizovaných a vysušených objektov sa blíži k číslu 600. Aj napriek tomuto úctyhodnému číslu sa môžeme pochváliť tým, že nemáme žiadnu reklamáciu, žiadneho nespokojného zákazníka, čím sme asi jediná firma v tejto oblasti na trhu.
Princíp účinku je veľmi jednoduchý a v konečnom dôsledku aj logický. Zariadenie, alebo prístroj Oeko-Dry využíva jednoduché fyzikálne zákony, ktoré umožňujú ovplyvňovať pohyb molekúl vody vhodne „polarizovanými“ energetickými poľami, ktoré sa nachádzajú v prirodzenej forme okolo nás. Je to asi najdokonalejší systém pre riešenie problému kapilárne vzlínajúcej vlhkosti na trhu. Ako jediný nemá žiadne obmedzenia, účinok je prítomný v plnej sile v každom bode účinného dosahu. Účinok nerušia kovové predmety, ani počet múrov, ani ich hrúbka. Navyše, na rozdiel od konkurenčných a na prvý pohľad podobných zariadení (ktoré majú viaceré technické nedostatky), prístroj Oeko-Dry nemusí visieť v strede miestností, možno ho voľne uložiť na ľubovoľné miesto a tým neznižuje estetiku bývania.
Účinok systému Oeko-Dry je rovnaký, ako keby objekt, ktorý má problém s vlhkými múrmi, dostal v reálnom čase novú, kompletnú vodorovnú izoláciu voči zemenj vlhkosti a to aj v suterénnych priestoroch objektu. Ak by ste mali akékoľvek pochybnosti o našej metóde, tak vaše riziko je nulové, lebo automaticky a štandardne poskytujeme 20 ročnú záruku na funkčnosť systému a explicitne v zmluve garantujeme, že ak by systém počas doby záruky nefungoval, dostanete peniaze v plnej výške naspäť!  Účinok, cena a 20 ročná záruka na funkčnosť systému, alebo peniaze naspäť, robí zo systému Oeko-Dry najlepšiu ponuku, ktorú možno na trhu nájsť.
Za to vám ručím svojim menom.
 
 
Ing. Boris Kačáni, konateľ

0911 717 767

 

Koncom roku 2017 ponúkame dodávku systému Oeko-Dry za absolútne bezkonkurenčnú cenu.  Účinok systému a záruky sa nezmenili, garantujeme 100%-ný výsledok, alebo peniaze späť.

 

V základnom balíku BASIC dodávky a montáže systému Oeko-Dry ponúkame:

  • Obhliadka objektu priamo u záujemcu
  • Posúdenie a analýza príčiny vlhkých múrov
  • Posúdenie vhodnosti použitia systému Oeko-Dry
  • Identifikácia všetkých vlhkých múrov, určenie výšky navzlínania (nie vždy je výška navzlínania viditeľná na povrchu), určenie rozsahu vlhkosti dotykovou sondou
  • Meranie klimatických dát včítane stanovenia rosného bodu
  • Umiestnenie prístroja Oeko-Dry
  • Návrh sanácie poškodených múrov včítane ďalších (ak je potrebné) sprievodných opatrení

 

Akčná cena zimnej akcie BASIC: 1.300,- EUR + DPH, spolu 1.560,- EUR

 

Akčná cena je rovnaká a platí pre akýkoľvek rodinný dom, v rámci celej SR, bez ohľadu na to, aký je stupeň premočenia, či je podpivničený, aké má hrubé múry a aká je počet múrov v objekte. Akčná cena platí pre objekty do rozmerov 11,0 x 11,0 m, alebo 6,0 x 13,0 m v závislosti od šírky objektu.

 

Pre záujemcu je možnosť doobjednať si analýzu podľa ONORM B3355, kedy sa odoberajú vzorky muriva a omietky, merajú sa na laboratórnych prístrojoch normou predpísané parametre a následne je vypracovaný písomný protokol.
 
Samozrejme nie je problém vysušiť akýkoľvek rozmer objektu. Podľa rozmerov je potrebné dodať taký typ prístroja Oeko-Dry, aby svojim účinným dosahom chránil všetky múry celého objektu. Od typu dodaného prístroja sa následne odvíja cena dodávky systému. Ak potrebujete vysušiť väčšie objekty, prosím informujte sa na cenu, vieme vám dať ihneď presnú cenovú ponuku.
Napíšte nám, zavolajte nám a informujte sa.

0911 717 767        info@bauexsro.sk