Stav múrov v deň kontrolného merania. Dokonale suché.

Stav múrov v deň kontrolného merania. Dokonale suché.