Stav múrov deň montáže. Navzlínaná vlhkosť je opticky viditeľná.

Stav múrov deň montáže. Navzlínaná vlhkosť je opticky viditeľná.