Vznikli sme v roku 1993 a odvtedy sa venujeme na Slovensku technológiam pre stavebníctvo. Našimi partnermi sú renomované zahraničné firmy.
Avenarius-Agro, GmbH, Wels, Rakúsko.  Popredný výrobca stavebnej chémie, líder na rakúskom trhu v oblasti antikoróznej ochrany. Dlhoročný licenčný partner firmy Sika . Od roku 2006 patrí do skupiny Synthesa Gruppe . Firma s 120 ročnou tradíciou patrí k absolútnej špičke v svojom obore.
Oeko-Dry, GmbH, Steinabrueckl, Rakúsko. Dodávateľ systému Oeko-Dry, v súčasnej dobe pravdepodobne najdokonalejšej technológie neinvazívneho spôsobu vysúšania vlhkého muriva. Špecialisti na sanáciu budov.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, odbornosti a aj technickej podpory našich  partnerov v zahraničí, sme schopní poskytnúť záujemcom o naše služby a riešenia, profesionálny a vysoko odborný prístup. Ten je nevyhnutný pre úspešné riešenie nielen v problematike vlhkých múrov, ale v celom segmente stavebníctva pri navrhovaní a aplikovaní progresívnych a moderných technológíí. Už 20 rokov dodávame technológie z oblasti stavebnej chémie pre stavby a 7 rokov sa venujeme vysúšaniu vlhkých múrov a sanácii objektov.

 

Pre záujemcov vieme zabezpečiť nasledovné služby a výkony:

  • Profesionálne analýzy stavu a posúdenie objektu vzhľadom na problematiku vlhkosti konštrukcií.
  • Vlastníme vysoko citlivé laboratórne prístroje, ktorými vieme spoľahlivo zmerať dôležité parametre, potrebné k zodpovedným návrhom riešení.
  • Vieme zmerať rozsah vlhkosti, výšku navzlínania a identifikovať príčinu vlhkosti (môže ich byť až 12)
  • Metódou DARR zmeriame presne vlhkosť v murive a omietke
  • Podľa normy ONORM B3355 vieme stanoviť teplotu kompenzujúcim prístrojom presnú koncentráciu solí v akomkoľvek murive, alebo omietke.
  • Zameriame klimatické dáta, včítane určenia rosného bodu, respektíve jeho prekročenie na ľubovoľnom povrchu.
  • Vypracujeme odborný posudok na základe nameraných údajov, včítane návrhu riešení.
  • Odborne a profesionálne navrhneme  postupy sanácie, najvhodnejšie materiály a technológie,  sprievodné opatrenia, ktoré povedú k úspešnému odstráneniu a riešeniu problému.
  • Navrhneme optimálne riešenia pre akúkoľvek oblasť stavebnej chémie. Pomôžeme projektantom,  architektom, alebo komukoľvek, kto hľadá riešenie dodávky technologických postupov a materiálov pre stavby.
  • Dokážeme dodať technológie pre ochranu konštrukcií každého druhu, aj pre ťažký priemysel, pre extrémne chemické a mechanické zaťaženia. Vpracujeme odborné postupy, poskytneme texty do výberových konaní.

Telefón: 0911 717 767            info@bauexsro.sk