Dôkaz č. 1, merania vzoriek muriva podľa ONORM B3355

 
Akcia: Penzión Orion, Stará Lesná

Dátum montáže:                        7.6.2006

Počet odobraných vzoriek: 6

Priemerná vlhkosť v deň montáže:    8,6%

Dátum kontrolného merania:    12.6.2007

Počet odobraných vzoriek: 6 (tie isté miesta, ako v deň montáže)

Priemerná vhkosť v deň kontrolného merania:    1,8%
Pokles vlhkosti za 1 rok:  78,7%

 

 

Akcia: Primaciálny palác Bratislava
Ak chcete vidieť video z montáže na Primaciálnom paláci,
kliknite TU

Dátum montáže a odberu vzoriek: 23.5.2007

Počet odobratých vzoriek: 28

Priemerná vlhkosť muriva v deň montáže systému:    6,72 %

Dátum kontorlného merania: 15.7.2008

Priemerná vlhkosť muriva v deň kontrloného merania:  3,96%
Pokles vlhkosti za 1 rok:   41%

 

 

Akcia: Bowling Banská Štiavnica

Dátum montáže a odberu vzoriek: 27.11.2006

Počet odobraných vzoriek: 10

Priemerná vlhkosť muriva v deň montáže systému:    7,2%

Dátum kontrolného merania: 23.10.2007

Priemerná vlhkosť muriva v deň kontrolného merania: 4,1%
Pokles vlhkosti za 1 rok:  56%

 

 

Akcia: Turčianska galéria Martin

Dátum montáže a odberu vzoriek: 18.12.2007

Počet odobraných vzoriek: 18

Priemerná vlhkosť muriva v deň montáže systému:    5,39%

Dátum kontrolného merania: 24.9.2009

Priemerná vlhkosť muriva v deň kontrolného merania:    0,99%
Pokles vlhkosti za 2 roky:  81%

 

Všetky merania boli vykonané konformne s normou ONORM B3355, hodnoty zapísané do protokolov, ktoré boli podpísané zákazníkom. Merania vykonávame našou laboratórnou technikou:

Gravimetrická váha Sartorius MA30, teplotu kompenzujúci prístroj merajúci vodivosť GMH 3410, Greisinger Hygro-/Thermometer GFTH200, GANN Hydromete UNI so sondou B50, Inframerač teploty povrchu Matermann IR 608. Odber vzoriek: príklepová vŕtačka, v max 330 ot/min, príklep 11J, vrták 26 mm

 

 

Dôkaz č. 2, žiadne sťažnosti, žiadne reklamácie

Sme už 13 rokov na trhu v SR. Máme vysušených vyše 500 objektov. Niet nikoho, kto by bol nespokojný s našimi službami, s výkonom nášho systému. V dobe internetu sa dá toto konštatovanie ľahko preveriť.