Prístroj Oeko-Dry

 

 • vysoko sofistikované, precízne zariadenie

 • funguje trvalo bez externej energie

 • žiadne zemnenie, ľubovoľné miesto uloženia

 • účinný dosah je v tvare gule, žiadne miesto bez účinku v celom dosahu

 • žiadna citlivosť na kovové predmety, účinkuje aj vo farradayovej  klietke

 • žiadne obmedzenie počtom a hrúbkou múrov, sila účinku je v každom bode rovnaká

 • ultrakompaktné rozmery, vkusný drevený obal, v akciovej cene plastový obal

 • najdokonalejšia nedeštrukčná metóda

 • účinkuje na inom princípe ako všetky ostatné prístroje

 • nie je závislý na žiadnych externých podmienkach ako napr. podzemné žily vody

 • negeneruje žiadne elektromagnetické pole!

 • účinná oblasť jedného prístroja až do 7.800 m2

Prístroj Oeko-Dry, účinný dosah od 1.000 m2