VÝHODY VYSUŠENIA MÚROV SYSTÉMOM Oeko-Dry

 

Rýchlosť.

Účinok systému Oeko-Dry je okamžitý, v reálnom čase. Ihneď ako sa múry dostanú do účinného dosahu prístroja, prestáva vlhkosť vzlínať vo všetkých múroch. Je to porovnateľné s tým, ako keby sa okamžite položila kompletná vodorovná izolácia voči zemnej vlhkosti pod celý objekt.

 

Okamžitý účinok všade.

Všetky múry v objekte, jedno z akého sú materiálu a aký majú vek, aj pod terénom sú chránené pred vzlínajúcou vlhkosťou.

 

Žiadne porušenie statickej väzby nosných múrov.

Jedná sa o metódu bez stavebného zásahu do múrov. Znamená to, že na rozdiel od klasických metód, nedochádza k žiadnemu porušeniu múrov.

 

Nezávadnosť.

Prístroj Oeko-Dry nevyžaruje žiadne zdraviu škodlivé žiarenia. Narába výlučne s prirodzenými energetickými poľami a preto je absolútne neutrálny k životnému prostrediu.

 

Bezúdržbový systém.

Zariadenie Oeko-Dry nepotrebuje počas celej svojej životnosti žiaden externý zdroj energie, alebo batérie. Netreba vykonávať žiaden servis zariadenia.

 

Žiadne ďalšie náklady.

Jednorázovou investíciou sa zabezpečí trvalá ochrana múrov celého objektu voči vzlínajúcej vlhkosti. Neexistujú už žiadne náklady spojené s prevádzkou, alebo údržbou systému. Žiadna spotreba elektrickej, alebo inej energie.

 

Záruky.

Záruka na funkčnosť systému Oeko-Dry je štandardne 20 rokov. Spolu so zárukou vrátenia peňazí, sú to nadšdandardné podmienky a istoty, ktoré dostáva každý záujemca.

 

Účinok.

Účinok prístroja Oeko-Dry je v každom bode rovnaký. Neovplyvňuje ho počet múrov, hrúbka múrov, materiál, vzdialenosť od prístroja a ani kovové predmety nachádzajúce sa v objekte. Účinok nie je závislý na mieste uloženia zariadenia a prístroj nemusí visieť zo stropu na kábli, ale býva voľne uložený. Takýmito parametrami sa môže pochváliť iba systém Oeko-Dry.

 

Komplexné riešenie.

Dodávkou a montážou systému Oeko-Dry pre nás zákazka nekončí. Keďže vieme, že nemenej dôležité sú aj sanačno-sprievodné opatrenia, poskytujeme našim zákazníkom cenné rady a odporúčania, ako optimálne sanovať vlhkosťou poškodené plochy a aké sprievodné opatrenia je vhodné na objekte vykonať.

 

0911 717 767        info@bauexsro.sk